Advocatenkantoor Swart

JEUGDRECHT

Voor deskundige begeleiding en oplossingen in jeugdrechtzaken, vertrouw op Mr. Swart – Uw betrouwbare familiemediator en jeugdrechtadvocaat.

Advocatenkantoor Swart

MEDIATION

Voor effectieve conflictbemiddeling en respectvolle oplossingen, vertrouw op Mr. Swart – Uw ervaren MfN-registermediator en gespecialiseerde familiemediator.

Advocatenkantoor Swart

PERSONEN- EN FAMILIRECHT

Voor deskundige bijstand en oplossingen in personen- en familierechtzaken, vertrouw op Mr. Swart – Uw toegewijde advocaat en mediator in familieaangelegenheden.

Mr. Swart heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Personen- en Familierecht, civiel jeugdrecht en algemene praktijk.

Deze registratie verplicht mr. Swart elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Afspraak maken?

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Advocatenkantoor Swart kan u uiteraard bijstaan in een procedure, maar onderhandelen, advisering en mediation behoren ook tot de mogelijkheden.

MEDIATION

De mediator fungeert als neutrale bemiddelaar en begeleidt partijen naar een oplossing in de door hen voorgelegde kwestie.

JEUGDRECHT

Advocatenkantoor Swart staat ouders (met kinderen) bij tijdens een breuk of scheiding.

ADVOCATENKANTOOR ROOSENDAAL

Advocatenkantoor Swart is gespecialiseerd in het jeugdrecht en het personen- en familierecht maar ook voor algemenere vragen over het verbintenissenrecht kunt u terecht. Mr. Swart is als jeugdrechtadvocaat verbonden aan de Vereniging Nederlandse Jeugdrecht Advocaten.

Mr. Swart is bijzondere curator en verbonden aan de Stichting Bijzondere Curator Nederland.

Daarnaast is mr. Swart MfN-register mediator en geaccrediteerd familiemediator.

Kenmerkend voor ons is de persoonlijke benadering van de zaak. Vanwege de korte lijnen heeft u snel en direct contact met uw advocaat.

HEEFT U RECHT OP RECHTSBIJSTAND?

Indien een cliënt in aanmerking komt voor door de Staat gefinancierde rechtsbijstand geldt het volgende: Advocatenkantoor Swart bespreekt samen met een cliënt op basis van zijn/haar inkomensgegevens en diens vermogen de mogelijkheid om voor een “toevoeging” in aanmerking te komen. Indien geschat wordt dat de cliënt voor door de Staat gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, wordt een aanvraag ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand te ‘s-Hertogenbosch.

De Raad voor Rechtsbijstand oordeelt op basis van de gegevens betreffende het inkomen en vermogen verstrekt door de Belastingdienst of de cliënt in aanmerking komt. De Raad neemt in beginsel het inkomen en vermogen van twee jaar voor het jaar van de aanvraag mee in de beoordeling.

De meest actuele tarieven vindt u op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

HIGH TRUST

Advocatenkantoor Swart werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand. High Trust is de basis voor een samenwerking tussen Raad en rechtsbijstandverleners. De gezamenlijke verantwoordelijkheid van beide partijen staat hierin centraal. Met High Trust werken we daarnaast aan een duurzame samenwerking.

De uitgangspunten welke bij High Trust gehanteerd worden, zijn transparantie, begrip en vertrouwen. Hierbij werken van een gezamenlijk startpunt naar een gezamenlijk eindpunt toe. De samenwerking op basis van High Trust is een duurzame manier, omdat beide partijen weinig administratieve rompslomp of andere obstakels ervaren en er op basis hiervan een goede samenwerking kan worden gecreëerd.

DIENSTVERLENING

U kunt voor een aantal zaken terecht.

  • advisering met betrekking tot het wel of niet voeren van een procedure;
  • mediation;
  • het voeren van procedures;
  • advisering op diverse juridische gebieden;

Europees Hof: Advocatenkantoor Swart kan met u bespreken of uw zaak geschikt is voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg. Indien u in Nederland alle procedure-instanties heeft doorlopen en indien er bepalingen uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zijn geschonden, zoals bijvoorbeeld het recht op fair trial of het recht op family life, kan bekeken worden of het zinvol is. Het Europese Hof neemt slechts een heel klein percentage van de verzoeken in behandeling.

LAATSTE BLOGS

Week van de Mediation 14 – 18 oktober 2019

Heeft u ruzie over een familiekwestie of ligt u in scheiding en komt u er samen niet uit? Professionele mediation biedt de uitkomst! Met behulp van een neutrale derde zoekt u een oplossing die voor alle betrokkenen werkt. Dat kost u minder geld, geeft meer invloed op...

Lees meer

Training ouderonthechting

Nadat ik zelf de training van Heleen Koppejan via Op-één-lijn had gevolgd, kreeg ik het idee om de training wat breder uit te zetten binnen mijn beroepsgroepen. Zowel advocaten als mediators krijgen te maken met ouders die de andere ouder het liefste...

Lees meer

Wet herziening partneralimentatie

Op 21 mei 2019 is het wetsvoorstel voor de herziening van het stelsel van partneralimentatie aangenomen door de Eerste Kamer. De huidige maximale termijn van 12 jaar staat al erg lang ter discussie. Bij relatief korte huwelijken wordt een termijn van 12 jaar...

Lees meer
ADVOCATENKANTOOR SWART IS IS GESPECIALISEERD IN HET JEUGDRECHT EN HET PERSONEN- EN FAMILIERECHT.

NEEM CONTACT OP VOOR EEN AFSPRAAK!