TARIEVEN/INFORMATIE

 

 

 

 

TARIEVEN

Advocatenkantoor Swart hanteert een uurtarief van € 175,00, te verhogen met 5% kantoorkosten en 21% B.T.W.

Verder komen voor rekening van de cliënt kosten verbonden aan het opvragen van uittreksels bij (semi)overheidsinstanties, deurwaarderskosten, griffierechten en andere kosten aan derden. Afhankelijk van de soort zaak en de specifieke werkzaamheden is het mogelijk om een prijsafspraak te maken.

DERDENGELDEN

In sommige zaken is het mogelijk dat u van de wederpartij gelden dient te ontvangen. Dit zijn zgn. gelden derden. U kunt denken aan een bedrag aan overbedeling bij de verdeling van een gemeenschap bij een scheiding.

Advocatenkantoor Swart kan geen derdengelden voor u ontvangen omdat het kantoor niet beschikt over een stichting derdengelden.

De overige informatie over kantoor en de voorwaarden vindt u terug in de algemene voorwaarden, de kantoorklachtenregeling en de privacyverklaring welke allen zijn terug te vinden op deze site.

 

 

 

 

RECHTSBIJSTAND

Indien een cliënt in aanmerking komt voor door de Staat gefinancierde rechtsbijstand geldt het volgende: Advocatenkantoor Swart bespreekt samen met een cliënt op basis van zijn/haar inkomensgegevens en diens vermogen de mogelijkheid om voor een “toevoeging” in aanmerking te komen. Indien geschat wordt dat de cliënt voor door de Staat gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, wordt een aanvraag ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand te ‘s-Hertogenbosch.

De Raad voor Rechtsbijstand oordeelt op basis van de gegevens betreffende het inkomen en vermogen verstrekt door de Belastingdienst of de cliënt in aanmerking komt. De Raad neemt in beginsel het inkomen en vermogen van twee jaar voor het jaar van de aanvraag mee in de beoordeling.

De meest actuele tarieven vindt u op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

MEDIATIONS

Voor mediations geldt het bovenstaande tarief. Mr. Swart neemt ook mediations aan op basis van een toevoeging. Indien een partij wel voor een toevoeging in aanmerking komt en de andere partij niet, dan wordt 50% van het aantal uren in rekening gebracht bij de betalende partij en valt de andere 50% onder de toevoeging.

Met ingang van 01-03-2023 biedt de Raad voor Rechtsbijstand een startbijdrage aan bij een verwijzing door de rechtspraak naar een mediator aan draagkrachtige (betalende) partijen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de Raad voor Rechtsbijstand de opdracht gegeven om hier in afstemming met de rechtspraak uitvoering aan te geven. 

Wat houdt de startbijdrage in?

De startbijdrage mediation is een subsidie van € 150,- exclusief btw per betalende partij voor de eerste 2,5 uur van de mediation na een verwijzing vanuit de rechtspraak.

Bij toekenning van de subsidie zijn voor een betalende partij na een verwijzing vanuit de rechtspraak de eerste 2,5 uur van de mediation gratis. Na deze 2,5 uur rekent de mediator het eigen uurtarief dat zij bij de Raad heeft opgegeven. Voor partijen die recht hebben op een toevoeging betaalt de Raad reeds een subsidie uit aan de mediator via de toevoeging; voor hen geldt deze subsidie niet.

Mr. Swart heeft zich aangemeld voor deze subsidieregeling. Let wel: deze regeling geldt alleen voor mediations die door de rechtbank aan mr. Swart wordt doorverwezen.

 

NEEM CONTACT MET ONS OP

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
ADVOCATENKANTOOR SWART IS GESPECIALISEERD IN HET JEUGDRECHT EN HET PERSONEN- EN FAMILIERECHT.

NEEM CONTACT OP VOOR EEN AFSPRAAK!