Jeugdrecht

Als ouders gaan scheiden en er zijn kinderen in het spel, dan moet er een ouderschapsplan worden opgesteld waarin alle afspraken staan voor nu en in de toekomst over de kinderen.

Het is mogelijk dat ouders zelf een ouderschapsplan opstellen, maar dit kan natuurlijk ook onder begeleiding van een mediator. Mr. Swart kan u als geaccrediteerd familiemediator begeleiden bij het opstellen van een ouderschapsplan.

Lukt het niet om een ouderschapsplan op te stellen en ontstaan er problemen rond de omgang tussen de ouder waar de kinderen niet wonen en de verzorgende ouder, dan kan het gebeuren dat de rechter de beslissing uiteindelijk moet nemen.

Jeugdrecht en Personen- en familierecht zijn rechtsgebieden die uiteraard overlappen. Hieronder is informatie opgenomen die specifiek ziet jeugdzaken.

Mr. Swart is als jeugdrechtadvocaat lid van de specialisatievereniging Vereniging voor Nederlandse Jeugdrecht Advocaten (VNJA). Als lid van een specialisatieverening moet mr. Swart jaarlijks voldoen aan opleidingsvereisten en is er een specialisatie-opleiding gevolgd.

KINDERVERHOOR/KINDGESPREK

Als een kind 12 jaar of ouder is, wordt het kind uitgenodigd door de rechter voor een ´kinderverhoor´. Dit klinkt erger dan het is. Meestal duurt het ongeveer 10 minuten. De rechter stelt het kind vragen over of het kind het eens is met de afspraken die zijn gemaakt, hoe het met het kind gaat etc. De rechter bepaalt uiteindelijk zelf wat hij/zij het beste vindt voor het kind. Als het kind niet naar de rechtbank wilt komen, kan het ook zelf een brief aan de rechter schrijven.

In Nederland wordt de grens van 12 jaar meestal gehanteerd. Het is echter mogelijk in speciale zaken dat de rechter een kind jonger dan 12 jaar ook oproept. Het Europees verdrag voor de rechten van de mens, het Internationaal verdrag voor de rechten van het kind en diverse internationale organisaties echter adviseren om kinderen jonger dan 12 jaar op te roepen om hun mening te geven.

Wel is het van belang voor ogen te houden dat een kind vanaf 12 jaar de mening mag geven. Het kind mag niet zelf beslissen; dat doen de ouders dan wel de rechter.

De rechtbank heeft een folder opgesteld over het kinderverhoor. Deze folder is op kantoor te verkrijgen.

ONDERTOEZICHTSTELLING EN UITHUISPLAATSING

De Raad voor de Kinderbescherming kan de rechtbank verzoeken een kind onder toezicht te laten stellen wat dan meestal door Bureau Jeugdzorg wordt uitgevoerd. Als het kind 12 jaar of ouder is, kan het ook tijdens het kinderverhoor de rechter zijn mening laten weten. Ouders kunnen zich tijdens een zitting laten bijstaan door een advocaat.

Door de rechtbank wordt een in het jeugdrecht gespecialiseerde advocaat benoemd als advocaat van de minderjarige als er een verzoek tot het verlenen van een machtiging voor een gesloten uithuisplaatsing wordt ingediend door een gecertificeerde instelling of gemeente. Mr. Swart wordt regelmatig benoemd tot advocaat van de minderjarige. De advocaat bereidt samen met het kind de rechtszaak voor. Ook bezoekt de advocaat het kind als hij/zij als uit huis geplaatst is. Is dat niet het geval, dan kan er een afspraak op kantoor worden gemaakt.

BIJZONDERE CURATOR

Als er sprake is van een conflict met de ouders of met de voogd is het mogelijk om een bijzondere curator te laten benoemen die de belangen van de kinderen behartigt. Meestal is deze curator een (gespecialiseerde) advocaat.

Bij de rechtbank te Breda wordt de bijzondere curator meestal benoemd door de rechter als er sprake is van afstammingszaken (erkenning van de kinderen).

Het is de bedoeling dat het instrument van de bijzondere curator ook meer in conflicten bij echtscheidingen, alimentatie en gezag-/omgangszaken wordt ingeschakeld. Mr. Swart wordt regelmatig benoemd in omgangs- en gezagszaken.

Een bijzondere curator vertegenwoordigt de belangen van de minderjarige en heeft een bemiddelende rol. Is het niet mogelijk om het probleem op te lossen, dan vertegenwoordigt de bijzondere curator de minderjarige in de rechtszaak.

Kinderen kunnen zelf om een bijzondere curator vragen, maar ook belanghebbenden zoals ouders kunnen dat doen door middel van het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank.

Mr. Swart treedt regelmatig op als bijzondere curator. Kinderen hebben niet zomaar toegang tot de rechtbank. Voor meer informatie kunt u met haar contact opnemen.

Mr. Swart is als bijzondere curator aangesloten bij de Stichting Bijzondere Curator Nederland. Om lid te zijn van deze specialisatievereniging moet een speciale opleiding gevolgd zijn welke afgesloten wordt met een examen en assessment. Uiteraard is jaarlijkse bijscholing verplicht. Om benoemd te worden als bijzondere curator is lidmaatschap van de Stichting verplicht.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
ADVOCATENKANTOOR SWART  IS GESPECIALISEERD IN HET JEUGDRECHT EN HET PERSONEN- EN FAMILIERECHT.

NEEM CONTACT OP VOOR EEN AFSPRAAK!