Waarschijnlijk heeft u inmiddels al vaak berichten over de AVG voorbij horen of zien komen. U krijgt er overal mee te maken. Overal wordt u gevraagd toestemming te geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese wet die per 25 mei 2018 rechtstreeks van toepassing is en de Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. Met de AVG is er nu één persoonsgegevens beschermingswet voor de hele Europese Unie. De AVG regelt de rechtmatige en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. De AVG versterkt de positie van de betrokkenen. Hun privacyrechten worden uitgebreid en in bepaalde gevallen versterkt. Daarnaast krijgen organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Ook op Advocatenkantoor Swart rust de verplichting om aan te kunnen tonen aan de AVG te voldoen. Uiteraard dienen advocaten zich te houden al de reeds geldende strikte regelgeving omtrent de geheimhouding. De verklaring schept voor u meer duidelijkheid welke gegevens worden verwerkt en om welke redenen.

Op onze website vindt u onder het kopje “Privacy Verklaring en Disclaimer” de nieuwe privacy verklaring van Advocatenkantoor Swart. U ontvangt de verklaring tevens per email bij de opdrachtbevestiging.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen.